Komu se blíží konec platnosti parkovacího oprávnění, může si již nyní zažádat o prodloužení na další období

Upozorňujeme držitele platných parkovacích oprávnění v historickém centru města (ZPS) a v rezidentní oblasti Na Kolonii, že si musí nejpozději do 23.12. 2021 podat žádost o prodloužení platnosti svého oprávnění na další období roku 2022. K prodloužení platnosti parkovacího oprávnění nedochází automaticky. Smluvní platnost stávajících oprávnění, pokud nedojde k jejich prodloužení, končí k 31.12. 2021.

Komu se blíží konec platnosti parkovacího oprávnění, může si již nyní zažádat o prodloužení na další období

Upozorňujeme držitele platných parkovacích oprávnění v historickém centru města (ZPS) a v rezidentní oblasti Na Kolonii, že si musí nejpozději do 23.12. 2021 podat žádost o prodloužení platnosti svého oprávnění na další období roku 2022. K prodloužení platnosti parkovacího oprávnění nedochází automaticky. Smluvní platnost stávajících oprávnění, pokud nedojde k jejich prodloužení, končí k 31.12. 2021. Z důvodu rostoucího zájmu budou neprodloužená oprávnění k tomuto datu automaticky zrušena a nabídnuta žadatelům z pořadníku nevyřízených žádostí.

Vzhledem k současným epidemickým opatřením je preferováno podávání žádostí o prodloužení elektronickou cestou vyplněním příslušného formuláře z odkazu: www.parkovanimb.cz/formulare/. Pouze v nezbytných případech, kdy to pro žadatele není jinak možné, lze žádost vyřídit osobně na podatelně operátora Městské parkovací domy Mladá Boleslav ve Starofarní ulici 152 (kancelář č. 1.). Předpis úhrady za oprávnění lze provést v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem. Pro ověření trvání nároku na parkovací oprávnění v případě, že dochází na další období ke změně (např. vozidla), je potřeba doložit příslušné doklady. Veškeré potřebné informace a aktuální úplné znění pravidel najdete na stránkách www.parkovanimb.cz.