O společnosti

O společnosti

Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno: Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.

Datum zápisu: 2. dubna 2007

Identifikační číslo: 27880834

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Sídlo firmy: Starofarní 152 Mladá Boleslav 293 01

Předmět podnikání: Technické činnosti v dopravě, Inženýrská činnost v investiční výstavbě, Realitní činnost, Správa a údržba nemovitostí, Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob, Hostinská činnost, Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici.

Vznik a historie společnosti

Společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o. vznikla 2. dubna roku 2007 z podnětu vedení města a se souhlasem rady a zastupitelů byl 1. března přijat návrh na založení. Statutární město se stává jediným společníkem této, nově vzniklé, obchodní společnosti, která je ve stoprocentním majetku města.

Společnost byla založena zejména k provozování technické činnosti v dopravě jako třetí operátor parkování v Mladé Boleslavi a zajištění funkčnosti parkovacích ploch včetně parkovacích domů.Dále vykonává inženýrskou činnost v investiční výstavbě spojené s problematikou řešení ,,Dopravy v klidu“ a neodkladné regulace parkování na území města.Další činností je správa a údržba nemovitostí (Parkovací dům Jaselská, Letní pláž v Severním sídlišti, parkoviště u Centrothermu).

Společnost Městské parkovací domy MB s.r.o. převzala od 1. července 2009, parkovací plochy s parkovacími automaty, které byly doposud ve správě magistrátu města Mladá Boleslav. Jedná se o parkoviště na náměstí Republiky, na třídě V. Klementa (u Máje a České pojišťovny), u městského stadionu a u budovy magistrátu (odboru dopravy) v Havlíčkově ulici. Společnost Městské parkovací domy bude zajišťovat údržbu parkovacích ploch, provoz parkovacích automatů a vydávání parkovacích karet pro občany a firmy.

Naše společnost se od 1.října 2010, na základě uzavřené mandátní smlouvy se Statutárním městem Mladá Boleslav, stává jediným operátorem zóny placeného stání (dále ZPS) v historické části města Mladá Boleslav. Můžeme tak operativněji zasáhnout do funkce systému parkování s garancí závazku veřejné služby k uspokojování potřeb občanů a návštěvníků Statutárního města Mladá Boleslav.

Člen