Folprechtova

ID: 100107
24/7
14
0
24/7
14
0

Rozcestník

Časové podmínky

Otevřeno : Po-Ne / 24 hodin

Provozní doba / Placené stání: Po-Pá (včetně svátků) od 0:00 do 23:59

Mimo tuto dobu volno

Cenové podmínky

R - Rezident
(nepřenosné parkovací oprávnění)

První vozidlo: zdarma

Druhé a další vozidlo: 1000 Kč/rok

Zažádat o parkovací oprávnění pro rezidenta

Podmínky k získání parkovacího oprávnění:
Fyzická osoba s trvalým pobytem v parkovací oblasti mající právní vztah k vozidlu.

A - Abonent
(přenosné parkovací oprávnění)

První vozidlo: zdarma

Druhé vozidlo: 5000 Kč/rok

Třetí a další vozidlo: 10000 Kč/rok

Zažádat o parkovací oprávnění pro abonenta (PO nebo FO podnikající)

Podmínky k získání parkovacího oprávnění:
Právnická nebo fyzická osoba podnikající se sídlem v parkovací oblasti.

V - Vlastník nemovitosti
(přenosné parkovací oprávnění)

První vozidlo: zdarma

Druhé vozidlo: 5000 Kč/rok

Třetí a další vozidlo: 10000 Kč/rok

Zažádat o parkovací oprávnění pro vlastníka nemovitosti

Podmínky k získání parkovacího oprávnění:
Parkovací oprávnění pro majitele nemovitosti je počítáno dle počtu bytových jednotek zapsaných v katastru nemovitostí. Počet bytových jednotek dokládá majitel nemovitosti platným výpisem listu vlastnictví.
Právnická, fyzická nebo fyzická osoba podnikající vlastnící nemovitost v parkovací oblasti, nedílnou podmínkou je zápis v listu vlastnictví.

N - Návštěvní parkovací oprávnění
(přenosné parkovací oprávnění)

První vozidlo: zdarma

Druhé a další vozidlo: Pouze na výjimku

Podmínky k získání parkovacího oprávnění:
Platné rezidentní parkovací oprávnění.

O - Obslužné oprávnění

Placené stání: 200 Kč/den

Dnem je myšlena jedna započatá provozní doba.
Provozní doba od 00:00 do 23:59.

Poznámka:

Zaplatit a získat oprávnění k parkování na celý den (do 23:59) lze pouze prostřednictvím Platební aplikace.
Toto parkovací oprávnění je primárně určeno pro technickou obslužnost rezidentních zón.

Mapy zóny

?
?

Provozně technické informace

Grafické znázornění – Parkovací oblast kolonie

Foto