Parkovací oprávnění SVJ

Parkovací oprávnění SVJ

V lokalitách na území města Mladé Boleslavi kde je dopravním značením vymezený režim rezidentního stání lze získat pro naléhavé případy spojené se zajištěním správy domu elektronické parkovací oprávnění.

Toto oprávnění spravuje oprávněná osoba výboru samosprávy evidovaná v systému EPO (elektronické parkovací oprávnění), která edituje v SPO (webová služba správy parkovacích oprávnění) parkovací oprávnění pro konkrétní registrační značku (RZ) vozidla v čase kdy je nutné pro vykonávanou činnost zajistit stání vozidla na rezidentní zóně.

Kontakt na operátora k zasílání žádostí o zřízení SPO:
Jan Nejman
nejman@mpdmb.cz, tel. 724 984 831