Zlepší se parkování v okolí nemocnice?

Ano, pokud ovšem budou řidiči většinově respektovat nově zavedený dopravní režim, který začal platit počátkem září v lokalitě Slovanka a v ulicích Boženy Němcové i části ulice Palackého. Vedení města vyslyšelo místní obyvatele, které trápil stav stále dlouhodobě blokovaných parkovacích míst před jejich domy, a to převážně zbytným zaměstnaneckým parkováním. Proto je od září možné využít tato místa k odstavení vozidla v době od pondělí do pátku jen na časově omezenou dobu stání a to maximálně dvou hodin. Držitelé parkovacích oprávnění, kteří si vyřídili příslušné povolení mohou ovšem využít všechna místa ve vyznačené zóně bez omezení.

Zlepší se parkování v okolí nemocnice?

Ano, pokud ovšem budou řidiči většinově respektovat nově zavedený dopravní režim, který začal platit počátkem září v lokalitě Slovanka a v ulicích Boženy Němcové i části ulice Palackého. Vedení města vyslyšelo místní obyvatele, které trápil stav stále dlouhodobě blokovaných parkovacích míst před jejich domy, a to převážně zbytným zaměstnaneckým parkováním. Proto je od září možné využít tato místa k odstavení vozidla v době od pondělí do pátku jen na časově omezenou dobu stání a to maximálně dvou hodin. Držitelé parkovacích oprávnění, kteří si vyřídili příslušné povolení mohou ovšem využít všechna místa ve vyznačené zóně bez omezení.

Výjimkou pro návštěvníky je však úprava parkování přímo ve vnitrobloku Slovanka, kde mohou nově parkovat pouze vlastníci oprávnění, která jsou evidována v systému městského operátora vždy ke konkrétní registrační značce vozidla. Kontrolu nad dodržováním zavedených pravidel zajišťuje v součinnosti s městskou policií i kamerové monitorovací auto operátora MPDMB. Toto v průběhu dne i noci vyhodnocuje jak dobu krátkodobého, tak oprávněnost dlouhodobého stání každého vozidla. Při nedodržení podmínek stanovených dopravním značením, může provozovatel vozidla očekávat nemilý dopis v podobě obálky s barevným pruhem.

Další alternativou řešení parkování pro všechny řidiče v této zóně je nový parkovací dům nemocnice s kapacitou 640 míst, kde je navíc možné pro rezidenty zajistit zvýhodněné smluvní parkování za 500,-Kč na měsíc.