Formuláře

Formuláře

Žádosti o vydání parkovacích oprávnění

Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro abonenta (právnická osoba / fyzická osoba podnikající)
Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro vlastníka nemovitosti
Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro rezidenta
Žádost o vydání parkovacího oprávnění pro ZTP(/P) a Čestné prohlášení o užívání parkovacího oprávnění pro osoby se zdravotním postižením (ZTP nebo ZTP/P)

Žádosti o prodloužení parkovacích oprávnění

Žádost o prodloužení parkovacího oprávnění

Žádosti o změnu údajů v parkovacích oprávnění

Žádost o dočasnou změnu registrační značky
Žádost o změnu registrační značky

Ostatní formuláře

Plná moc (od fyzické osoby jiné fyzické osobě)
Plná moc (od právnické osoby osobě fyzické)
Povolení užívání služebního vozidla k soukromým účelům