Od února se mění některé podmínky u služby Senior Taxi

Rada města schválila změnu některých podmínek pro fungování Senior Taxi. Změny platí od 1. února, ovšem lidé se nemusejí obávat, služba bude pokračovat i nadále. S ohledem na výrazný nárůst nákladů a cen bylo nutné zvýšit cenu jedné jízdy z 20 na 30 korun. Stávající cena platila od zavedení služby v roce 2018 a nadále byla neudržitelná, i tak město každou jízdu z podstatné části dotuje. Druhou výraznou změnou je omezení počtu jízd na 72 jízd za rok. „Hlavním důvodem tohoto opatření je především to, aby mohli službu skutečně využít lidé, kteří o ní projeví zájem. Často totiž u řady klientů docházelo k nadužívání počtu jízd a kapacity tak nebyly volné pro ostatní zájemce,“ vysvětlila náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková.

Od února se mění některé podmínky u služby Senior Taxi

Rada města schválila změnu některých podmínek pro fungování Senior Taxi. Změny platí od 1. února, ovšem lidé se nemusejí obávat, služba bude pokračovat i nadále. S ohledem na výrazný nárůst nákladů a cen bylo nutné zvýšit cenu jedné jízdy z 20 na 30 korun. Stávající cena platila od zavedení služby v roce 2018 a nadále byla neudržitelná, i tak město každou jízdu z podstatné části dotuje. Druhou výraznou změnou je omezení počtu jízd na 72 jízd za rok. „Hlavním důvodem tohoto opatření je především to, aby mohli službu skutečně využít lidé, kteří o ní projeví zájem. Často totiž u řady klientů docházelo k nadužívání počtu jízd a kapacity tak nebyly volné pro ostatní zájemce,“ vysvětlila náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková.
Vozidla Senior taxi

Podle ní se ostatní podmínky nemění ani nedochází k omezení cílů, kam mohou lidé nad 65 let nebo invalidní důchodci jezdit.

„Při současné ceně pohonných hmot bylo jasné, že musíme přistoupit k úpravě výše poplatku. Po pečlivé analýze fungování této služby v jiných městech v republice jsme dospěli k názoru, že omezení počtu jízd fungování Senior taxi prospěje, ale nechtěli jsme jít cestou omezení času či míst, kam mohou lidé tímto způsobem cestovat,“ uvedla Miroslava Kašpárková.

Dodala také, že město ročně dotuje Senior Taxi částkou přes 700 000 korun.

Všechny ostatní podmínky zůstávají stejné, službu je tedy nutné objednat 24 hodin předem a mít aktivovanou městskou kartu, kterou cestující ve vozidle načte a prokáže tak svůj nárok na Senior taxi.

Podmínky fungování Senior Taxi

Senior Taxi je možné využívat 7 dní v týdnu v časovém rozmezí od 6:00 do 18:00 hodin, počet jízd je omezen na 72 jízd na osobu a rok (nikoliv kalendářní, nýbrž 12 po sobě jdoucích měsíců).

Kontakt

Službu je nutné objednávat na telefonním čísle 702 055 088 (Centraltaxi).

Cena služby

Jedna cesta vyjde na 30 Kč. Zpáteční cesta je považována za další jízdu – stojí tedy dalších 30 Kč. Doprovod klienta (jedna osoba) má jízdu zdarma.

Cílové body Senior Taxi

Senior taxi je možné objednávat pouze pro cílové destinace, které se nacházejí na území měst Mladá Boleslav a Kosmonosy. Není možné objednávat jízdu do jiných obcí.

Objednávky

Objednávat lze všední dny od 6:00 do 16:00 hodin. Rezervaci jízdy je nutné objednat vždy den předem, při objednávce na pondělí je z důvodu volné kapacity doporučeno objednávat již v pátek.

 • budovy subjektů vykonávajících státní správu a samosprávu
 • zdravotnická zařízení a lékárny
 • pobočky České pošty
 • školy a mateřské školy
 • vlaková nádraží a autobusové nádraží
 • domovy seniorů, domovy s pečovatelskou službou
 • městský bazén
 • hřbitovy
 • dům kultury + ostatní kulturní objekty
 • kluby seniorů, mezigenerační a komunitní centra
 • zařízení poskytovatelů sociálních služeb ve městě Mladá Boleslav
 • zařízení církví a náboženských společností registrovaných v České republice

Klient se smí přepravit pouze z místa svého bydliště do zvoleného cíle a zpět. Řidič nezajišťuje doprovod, nepomáhá s nákupem, v případě potřeby musí mít klient s sebou osobu, která tyto činnosti zajistí (příbuzný, pečovatelská služba).

Městská karta

Službu lze využít jedině s platnou městskou kartou, která nyní funguje jako karta na autobus. Kartu všem, kdo mají na službu Senior Taxi nárok, bezplatně vystaví na informačních centru Dopravního podniku MB (na autobusovém nádraží).

Pro evidenci do systému Senior Taxi bude nutné předložit občanský průkaz nebo průkaz ZTP (případně ZTP+P). Karta má neomezenou platnost. Jste-li již držitelem městské karty a splňujete-li věkovou hranici nad 65 let na výdejní místo nemusíte, karta vám bude pro tuto službu aktivována při první jízdě.

Odkazy