Vodkova ulice zůstane zavřená až do prosince

Ve Vodkově ulici budou stavební práce a s nimi spojená úplná uzavírka pokračovat až do 22. prosince. Důvodem je celková rekonstrukce vozovky. Původně byla uzavírka povolena kvůli opravám sítí do 12. srpna. Úplná uzavírka platí od křižovatky s ulicí Starofarní po křížení s ulicí Ptáckou. Obyvatelé uzavřené ulice a rezidenti má zhotovitel za povinnost včas informovat o termínech prací a prováděných dopravních opatřeních.

Vodkova ulice zůstane zavřená až do prosince

Ve Vodkově ulici budou stavební práce a s nimi spojená úplná uzavírka pokračovat až do 22. prosince. Důvodem je celková rekonstrukce vozovky. Původně byla uzavírka povolena kvůli opravám sítí do 12. srpna. Úplná uzavírka platí od křižovatky s ulicí Starofarní po křížení s ulicí Ptáckou. Obyvatele uzavřené ulice a rezidenty má zhotovitel za povinnost včas informovat o termínech prací a prováděných dopravních opatřeních.

Vodkova ulice
Více informací je v přílohách zprávy:

OOP.pdf [PDF, 162kB]
DIO Vodkova.pdf [PDF, 307 kB]
Rozhodnuti.pdf [PDF, 222 kB]