Informace občanům v ulici Boženy Němcové

Z důvodu stavební úpravy křižovatky na Třídě Václava Klementa, bude platit úplná uzavírka ulice Boženy Němcové až ke křižovatce s ulicí Palackého do konce srpna 2021 (plánované předání stavby).

Po dobu stavební činnosti nabízíme parkování v Parkovacím domě nemocnice. Nárok na tuto kompenzaci mají občané s trvalým bydlištěm nebo majitelé nemovitostí v úseku stavbou dotčené komunikace.

Městské parkovací domy Mladá Boleslav

Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 27880834 DIČ: CZ27880834

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 123806, Datová schránka : wkmmctu
www.parkovanimb.cz, podatelna@parkovanimb.cz, +420 326 307 854, +420 602 443 608

Informace občanům v ulici Boženy Němcové

Z důvodu stavební úpravy křižovatky na Třídě Václava Klementa, bude platit úplná uzavírka ulice Boženy Němcové až ke křižovatce s ulicí Palackého do konce srpna 2021 (plánované předání stavby).

Po dobu stavební činnosti nabízíme parkování v Parkovacím domě nemocnice. Nárok na tuto kompenzaci mají občané s trvalým bydlištěm nebo majitelé nemovitostí v úseku stavbou dotčené komunikace.

Pro zřízení parkovacího oprávnění je nutná registrace u provozovatele parkovacího domu. Tím jsou Městské parkovací domy Mladá Boleslav –

www.parkovanimb.cz