Vodkova ulice bude čtyři měsíce neprůjezdná kvůli opravě vodovodu

Z důvodu rekonstrukce vodovodu bude od 12. dubna až do 12. srpna úplná uzavírka v ulici Vodkova od ulice Starofarní až po ulici Ptácká.

Mapa uzávěrky Vodkovy ulice
Vodkovou ulici čeká dlouhá uzavírka.

Zvláštní pozornost musí zhotovitel věnovat zajištění bezpečnosti chodců (bezpečné lávky, zábrany, oplocení,osvětlení). Též bude umožněn bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí, stejně tak bude umožněn příjezd a přístup všem složkám integrovaného záchranného systému.
Zhotovitel zajistí ve spolupráci s firmou Compag vývoz odpadních nádob (popelnic) všem obyvatelům uzavřené ulice. Zároveň operátor parkování MPDMB zajistil pro rezidenty dotčené lokality náhradní parkování po dobu omezení na parkovišti v ulici Ptácká – pod skalou (parkovací automat).

Další podrobnosti najdete v přílohách zprávy.

Odkazy

(zdroj : mb-net)