Uzavírka ulice Vodkova od 21. 3. do 31. 5. 2022

Upozorňujeme, že v termínu od 21.3. do 31.5. 2022 dojde na úplnou uzavírku provozu v ul. Vodkova, mezi křižovatkou ul. Starofarní a ul. Ptácká v Mladé Boleslavi a s tím související dopravní opatření v okolních ulicích, z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu.

Uzavírka ulice Vodkova od 21. 3. do 31. 5. 2022

Upozorňujeme, že v termínu od 21.3. do 31.5. 2022 dojde na úplnou uzavírku provozu v ul. Vodkova, mezi křižovatkou ul. Starofarní a ul. Ptácká v Mladé Boleslavi a s tím související dopravní opatření v okolních ulicích, z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu.

Zvláštní pozornost musí zhotovitel stavby věnovat zajištění bezpečnosti chodců (bezpečné lávky, zábrany, oplocení,osvětlení). Též bude umožněn bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí, stejně tak bude umožněn příjezd a přístup všem složkám integrovaného záchranného systému.Zhotovitel zajistí ve spolupráci s firmou Compag vývoz odpadních nádob (popelnic) všem obyvatelům uzavřené ulice.

Zároveň operátor parkování MPDMB zajistil pro rezidenty dotčené lokality náhradní parkování na základě jejich platných oprávnění po dobu omezení na parkovišti v ulici Ptácká – pod skalou (parkovací automat).

Přílohy