Rada schválila nový dopravní režim v oblasti u Vančurovy ulice

Rada města v pondělí 18. prosince schválila úpravu dopravního režimu – zavedení regulace parkování v další části města. Regulace se bude týkat Vančurovy ulice v úseku mezi ulicemi Na Celně a Zahradníkova, dále ulic Jana Augusty, Kezeliova, Kalefova a ulice Zahradníkova v úseku mezi ulicemi Viničná a Vančurova. „Tato regulace a příslušná změna dopravního značení se začne provádět v druhé polovině roku 2024,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Bouška.

Rada schválila nový dopravní režim v oblasti u Vančurovy ulice

Rada města v pondělí 18. prosince schválila úpravu dopravního režimu – zavedení regulace parkování v další části města. Regulace se bude týkat Vančurovy ulice v úseku mezi ulicemi Na Celně a Zahradníkova, dále ulic Jana Augusty, Kezeliova, Kalefova a ulice Zahradníkova v úseku mezi ulicemi Viničná a Vančurova. „Tato regulace a příslušná změna dopravního značení se začne provádět v druhé polovině roku 2024,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Bouška.
Připravovaná změna dopravního režimu v oblasti kolem Vančurovy ulice.

Rychlejšímu zavedení nového dopravního režimu brání fakt, že v první polovině roku 2024 chystá VAK opravy inženýrských sítí v oblasti křižovatky ulic Viničná a Na Celně a Vančurova ulice a některé přilehlé ulice budou v té době sloužit jako objízdné trasy.

Změna dopravního režimu v oblasti kolem Vančurovy ulice se připravuje již dlouhou dobu a narážela na nejednotné názory obyvatel na navrhované úpravy. Každopádně problémy s parkováním se v této oblasti stupňují a stále více lidí podporuje zavedení regulace. V oblasti totiž často parkují například návštěvníci soudu a dalších institucí v okolí či návštěvníci parku Štěpánka.

Nově připravená regulace v souladu se stanoviskem Dopravního inspektorátu Policie ČR byla již v listopadu představena obyvatelům této lokality, kde většina přítomných vyjádřila souhlas. Jak zdůraznil náměstek Jiří Bouška, režim parkování zde bude podobný jako v již zavedených zónách jinde ve městě (např. kolem Slovanky).

Podle nově schváleného dopravního režimu zde po zavedení během druhé poloviny roku 2024 dojde k následujícím úpravám. Zejména se jedná o návrh zjednosměrnění ulice Vančurova (nad Štěpánkou) směrem od ulice Zahradníkova po výjezd na křižovatce s ulicí Na Celně. Zde budou vytvořena parkovací místa pouze na straně přilehlé k zástavbě. Tato komunikace se tak stane sběrnou pro výjezdy a vjezdy z jednosměrných ulic Jana Augusty, Kezeliova a Kalefova. V těchto ulicích, stejně jako ve Vančurově ulici bude platit Zóna s dopravním omezením. Nebude bráněno vjezdu vozidlům, které potřebují za značkou jen zastavit (nikoliv však stát), např. vozidla svozu TKO, pošta, PPL, TAXI, ale i pro návštěvu při okamžitém nastoupení, vystoupení nebo při složení nákladu. Zavedený režim bude smíšený a umožní parkování návštěv. Ty budou časově omezeny dobou stání na max. 2 hodiny, a to jen v době od pondělí do pátku. Parkování o víkendech bude bez omezení. Tento systém je již zaveden v několika zónách v Mladé Boleslavi a osvědčil se.

V této lokalitě bude 148 legálních parkovacích míst (po vyznačení parkovacích míst ve Vančurově ulici), což je dostatečná kapacita pro uspokojení požadavků místních občanů (je zde 65 domů s č.p.).).

Všichni občané s trvalým bydlištěm nebo majitelé nemovitostí a podnikatelé s provozovnou s místní příslušností v této oblasti získají příslušné oprávnění registrované na RZ vozidla v systému operátora MPS a budou pak moci parkovat bez omezení 24 hodin denně v docházkové vzdálenosti od svého bydliště s větší nadějí na volné místo, než je za současného stavu.

Před zavedením nového dopravního režimu budou občané o podrobnostech celého projektu včas informováni.

Jak dále uvedl náměstek Jiří Bouška, město dále pracuje na přípravě dalších zón s regulací parkování, například v oblasti u Dukelské ulice a 6. brány do Škoda Auto či v oblasti mezi ulicemi mjr. Frymla a U Stadionu.

Zdroj: www.mb-net.cz