Žádost o dočasnou změnu registrační značky

Městské parkovací domy Mladá Boleslav

Starofarní 152, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 27880834 DIČ: CZ27880834

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 123806, Datová schránka : wkmmctu
www.parkovanimb.cz, podatelna@parkovanimb.cz, +420 326 307 854, +420 602 443 608

Žádost o dočasnou změnu registrační značky

pro městský parkovací systém v Mladé Boleslavi v souladu s platným nařízením Statutárního města Mladá Boleslav, kterým se vymezují oblasti statutárního města Mladá Boleslav, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

K zpracování formuláře dojde v zákonné lhůtě ode dne doručení. Dnem doručení se myslí den a čas v rámci pracovní doby, pokud k doručení dojde mimo tento rámec bude za čas doručení považován začátek následující pracovní doby.

Žádost o dočasnou změnu registrační značky

Údaje o žadateli pro ověření v Informačním systému základních registrů

Místo trvalého pobytu

Údaje o vozidle pro ověření v Informačním systému základních registrů

Požadovaná lokalita

Údaje o náhradním vozidle / Datum začátku čtrnácti denního náhradního oprávnění (nejnižší datum je dnem doručení žádosti)

Žadatel prohlašuje a zaškrtnutím pole „Souhlasím“ potvrzuje, že byl poučen a seznámen s právy na ochranu svých osobních údajů a o jejich zpracování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Souhlasím:
* toto pole je povinné