Ptácká (u Jizery)

ID: 100076
24/7
27
0
24/7
27
0

Rozcestník

Časové podmínky

Otevřeno : Po-Ne / 24 hodin

Provozní doba / Placené stání: Po-Ne (včetně svátků) od 0:00 do 23:59

Cenové podmínky

R - Rezident
(nepřenosné parkovací oprávnění)

První vozidlo: 1000 Kč/rok

Druhé a další vozidlo: 2000 Kč/rok

Zažádat o parkovací oprávnění pro rezidenta

Podmínky k získání parkovacího oprávnění:
Fyzická osoba s trvalým pobytem v parkovací oblasti mající právní vztah k vozidlu.

A - Abonent
(přenosné parkovací oprávnění)

První vozidlo: 10000 Kč/rok

Druhé a další vozidlo: 20000 Kč/rok

Zažádat o parkovací oprávnění pro abonenta (PO nebo FO podnikající)

Podmínky k získání parkovacího oprávnění:
Právnická nebo fyzická osoba podnikající se sídlem v parkovací oblasti.

V - Vlastník nemovitosti
(přenosné parkovací oprávnění)

První vozidlo: 10000 Kč/rok

Druhé a další vozidlo: 20000 Kč/rok

Zažádat o parkovací oprávnění pro vlastníka nemovitosti

Podmínky k získání parkovacího oprávnění:
Parkovací oprávnění pro majitele nemovitosti je počítáno dle počtu bytových jednotek zapsaných v katastru nemovitostí. Počet bytových jednotek dokládá majitel nemovitosti platným výpisem listu vlastnictví.
Právnická, fyzická nebo fyzická osoba podnikající vlastnící nemovitost v parkovací oblasti, nedílnou podmínkou je zápis v listu vlastnictví.

I - Invalida

Držitelé platných průkazů mohou v Mladé Boleslavi bezplatně parkovat jen tehdy, pokud mají vyřízené elektronické parkovací oprávnění, ke kterému si jako oprávněná osoba editují RZ vozidla, kterým se přepravují, v registračním systému operátora MPDMB s.r.o.. Bezplatně též mohou užít místa jim striktně vyhrazená se stanoveným dopravním značením (P-RÉSERVÉ ; IP12+E07).

Zažádat o parkovací oprávnění pro ZTP(/P)

Mapy zóny

?
?

Provozně technické informace

Foto